Paradižnik

DISTRIBUCIJA V JAVNE ZAVODE

  • Povezujemo prek 100 pridelovalce in predelovalce hrane
  • Oskrbujemo prek 60 javnih zavodov (vrtci, osnovne ter srednje šole in domovi za starejše občane)
  • Letno dostavljamo okoli 50 ton svežih lokalnih pridelkov
  • Smo lokalni ponudnik za Shemo šolskega sadja (Ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave)