Sirovi koluti

PROJEKTI

Skupni pristop – dvig dodane vrednosti izdelkom Srca Slovenije

Projekt spodbuja sodelovanje partnerjev, ki želijo lokalnim izdelkom ustvariti pogoje za tržni preboj. Spodbujanje in izobraževanje kmetov za preusmeritev v dopolnilne dejavnosti na kmetiji in osveščanje le-teh za promocijo in trženje pod skupno znamko bo vodilna nit projekta, ki bo podkrepljena z oblikovanjem skupne embalaže in ovojnine ter izvedbo mini serij embalaže. Ponudba lokalnih izdelkov bo povečana za tri nove pekovske izdelke, ki jih bo za namen širitve ponudbe razvil in oblikoval partner v projektu. Vzpostavila se bo tako imenovana »Učilnica na prostem«, ki jo po predstavljal vrt z več kot 130 vrstami zdravilnih rastlin, zavarovan z leseno orgajo in primerno označen z informacijsko tablo.

Merila kakovosti za trženje pod skupno znamko Srce Slovenije

 

Oskrba premične stojnice z lokalno hrano, na tržnicah

S pomočjo dosedanjih aktivnosti zadruge Jarina postaja lokalna samooskrba s hrano v Srcu Slovenije vse večja. Obstoječa prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov se bo nadgradila z dodatnim tržnim kanalom, to je s prodajo na premičnih stojnicah.  Tekom projekta se bo preučilo in določilo primerne lokacije za omenjeno tržno prodajo v  LAS območju (Kamnik, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Moravče).  Prav z namenom dostave svežih živil (sadja in zelenjave) se bo realiziral nakup vozila s hlajenim transportnim prostorom za distribucijo , kakor tudi potrebno opremo za prodajo (sistem blagajne in tehtnice za prevzem in prodajo pridelkov in izdelkov) ustrezno operacijsko in programsko opremo). Tržna prodaja se bo vršila vsaj dvakrat tedensko. Zadruga Jarina bo poskrbela za informiranje in obveščanje javnosti o projektnih aktivnostih z objavami v različnih medijih.

(objavljeno 3.1.2013)

 

Najava 1: Zaživela je stojnica Srca Slovenije

V Litiji, pred Športno dvorano, bo 29.6.2013  zaživela stojnica Srca Slovenije, kjer bo Jarina vsako soboto prodaja lokalne pridelke območja Srca Slovenije. Zadnjo soboto v mesecu juniju bo mogoče kupiti na stojnici odlične maline, češnje in domače piškote.

Ob sredah  boste lahko prav tako kupili domače pridelke v Spodnjem Hotiču pred Gasilskim domom, kjer bo mogoče kupiti maline, prve letošnje hruške, domače piškote. Tudi v prihodnje bo poskrbljeno za pestro ponudbo, ki bo odvisna glede na sezono. Na stojnici lahko obiskovalci kupijo tudi kolesarski vodnik, S kolesi po Srcu Slovenije, kjer je opisano 32 različnih kolesarskih poti.

(objavljeno 7.6. 2013)

Termini prodaje na premični tržnici

Najava 2: Dodatna ponudba svežih živil v poletnem času

Zadruga Jarina bo v poletnih mesecih popestrila  ponudbo domačih in lokalnih pridelkov ter izdelkov. Prodaja se bo sredi tedna izvajala v Spodnjem Hotiču, na parkirišču pred PGD Hotič, ob regionalni cesti smer Ljubljana – Litija, ob sobotah pa na tržnici v Litiji.

V Litiji se bo v mesecu juliju prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  6.7.
• sobota, 13.7.
• sobota, 20.7.
• sobota, 27.7

V Spodnjem Hotiču se bo v mesecu juliju prodaja vršila naslednje dni:
• sreda, 3.7.
• sreda, 10.7.
• sreda, 17.7.
• sreda, 24.7.
• sreda, 31.7.

V Litiji se bo v mesecu avgustu prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  3.8.
• sobota, 10.8.
• sobota, 17.8.
• sobota, 24.8.
• sobota, 31.8.

V Spodnjem Hotiču se bo v mesecu avgustu prodaja vršila naslednje dni:
• petek, 16.8.
• sreda, 21.8.
• sreda, 28.8.

(objavljeno 25.7.2013)

Najava 3: Jesenska prodaja na stojnicah Srca Slovenije

V Litiji se bo v mesecu septembru prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  7.9.
• sobota, 21.9.
• sobota, 28.9.

V Spodnjem Hotiču se bo v mesecu septembru prodaja vršila naslednje dni:
• sreda, 4.9.
• sreda, 11.9.
• sreda, 18.9.
• sreda, 25.9.

V Litiji se bo v mesecu oktobru prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  5.10.
• sobota, 12.10.
• sobota, 19.10.
• sobota, 26.10.

V Spodnjem Hotiču se bo v mesecu oktobru prodaja vršila naslednje dni:
• sreda, 2.10.
• sreda, 9.10.
• sreda, 16.10.
• sreda, 23.10.

(objavljeno 26.7.2013)

Najava 4: Novembrska ponudba na stojnicah

V Litiji se bo v mesecu novembru prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  2.11.
• sobota, 9.11.
• sobota, 16.11.
• sobota, 30.11.

V Spodnjem Hotiču se bo v mesecu novembru prodaja vršila naslednje dni:
• sreda,  6.11.
• sreda, 13.11.
• sreda, 20.11.
• sreda, 27.11

(objavljeno 8.11.2013)

Najava 5: Decembrska ponudba na premični stojnici

V Litiji se bo v mesecu decembru prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  14.12.
• sobota, 21.12.
• ponedeljek, 23.12.
• sobota, 28.12.

V Spodnjem Hotiču se bo v mesecu decembru prodaja vršila naslednje dni:
• sreda,  11.12.
• sreda, 18.12.

(objavljeno 13.11.2013)

Najava 6: Zimska ponudba na premični tržnici Srca Slovenije

V Litiji se bo v mesecu januarju prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  4.1.
• sobota, 11.1.
• sobota, 25.1.

V Spodnjem Hotiču  se bo v mesecu februarju prodaja vršila naslednje dni:
• sobota,  1.2.
• sobota, 15.2.

(objavljeno 14.11.2013)