Rože

Inspirativne ideje: dostava lokalne hrane kupcem v Ljubljani

12 letni razvoj zadruge Jarina in njen model kratke oskrbne verige v osrednjem delu Slovenije je mag. Vesna Erhart predstavila na seminarju EPI-Agri »Mesta in hrana« to jesen v Krakovu na Poljskem.

EU-Agri Evropsko inovativno partnerstvo – kmetijstvo (EIP-Agri) je v zadnji številki časopisa izpostavilo inovativnost dostave lokalno pridelane v Ljubljani, ki ga izvaja zadruga Jarina, zadruga za razvoj podeželja. Povečanje dostave v ljubljanske hotele in restavracije je rezultat projekta »Zelene oskrbne verige« katerega pobudnik je Visit LjubljanaTurizem Turizem Ljubljana, pri spodbujanju dostave v vrtce in šole v prestolnici pa sodelujemo z Odsekom za razvoj podeželja MOL.
12 letni razvoj zadruge Jarina in njen model kratke oskrbne verige v osrednjem delu Slovenije je mag. Vesna Erhart predstavila na seminarju EPI-Agri »Mesta in hrana« to jesen v Krakovu na Poljskem.
O izzivih si preberite v časopisu: http://us7.campaign-archive1.com/?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=8c42f6c242