Sirovi koluti

Kamniški kmetje se pripravljajo na nove razpise

Delavnice o štirih aktualnih razpisih na področju kmetijstva se je udeležilo 14 kmetov iz širšega območja Kamnika.

V ponedeljek, 5. decembra 2016, je v sejni sobi Občine Kamnik potekala delavnica o aktualnih kmetijskih razpisih. Boštjan Kos in Robert Kajsersbeger, izkušena svetovalca na področju priprave projektnih vlog iz podjetja 2KM Consulting d.o.o., sta predstavila štiri aktualne kmetijske razpise, ki omogočajo sofinanciranje investicij na vodovarstvenih območjih, hribovsko-gorskih območjih, pri ekološki pridelavi in predindustrijski predelavi lesa. Izpostavila sta specifične pogoje posameznega razpisa kot so nakup opreme skladno s katalogom stroškov in pogoji razpisa, pravočasno pripravo ključne dokumentacije (npr. gradbeno dovoljenje in popis del), posebnosti pri oddaji skupinskih vlog, obdobju opravičenosti splošnih stroškov ter še posebej opozorila na obveznosti, ki jih imajo prejemniki sredstev. Večina časa pa je bila namenjena odgovorom na vprašanja udeležencev. Posvetovali so se o načinu izvedbe skupne čistilne naprave, načinu pristopa k skupni vlogi za kmetije, ki pasejo na planini, vodenju računovodstva in programom, ki so na voljo brezplačno, zakaj je nujno kmetijsko mehanizacijo zavarovati (primer kraje) ipd.
Delavnica je poteka v okviru Razvojnega partnerstva Srca Slovenije in jo sofinancira Občina Kamnik, organizirala pa jo je zadruga Jarina.