Flancati

Novo! V Litiji Turistična točka Srca Slovenije

V starem mestnem jedru Litije, na Valvazorjevem trgu 10, bo v sredo, 17. aprila 2013 ob 16. uri, vrata odprla Turistična točka Srca Slovenije. Namenjena bo informiranju obiskovalcev in promociji lokalnih ponudnikov in turistične ponudbe širšega območja Srce Slovenije. K vzpostavitev prve turistične točke v Srcu Slovenije sta doprinesla Občina Litija in Razvojni center Srca Slovenije, ki je pridobil evropska sredstva za vzpostavitev točke.

Na novi turistični točki bodo kmalu na voljo tudi programi potovalne agencije Jarina, specializirane za turistične programe na podeželju. Do poletja bo Jarina pripravila pakete raziskovanja podeželja v Srcu Slovenije. Programi bodo temeljili na trajnostni turistični ponudbi:
• učni programi za predšolsko ter osnovnošolsko mladino na učno-sprehajalnih poteh, ki so primerne za naravoslovne, družboslovne, tehniške in športne dneve, s poudarkom na ohranjanju kulturne dediščine;
• programi spoznavanja Srca Slovenije za upokojenska društva;
• programi za aktivno preživljanje prostega časa;
• programi spoznavanja kulturne dediščine;
• programi kulinaričnega turizma;

Programi bodo objavljeni na spletni strani www.jarina.si in www.srce-slovenije.si