Žafran

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

Po predstavitvi praktičnega vodnika, so udeleženci snovali nove projekte ob dobrotah, ki jih v tem zimskem mesecu ponuja domača kašča – lešniki, orehi, krhlji, jabolka, jabolčni sok in medeni srčki. Za izdelke iz kmetij območja Srca Slovenije je poskrbela Zadruga Jarina.

Priročnik je namenjen nosilcem projektov v varovanih območjih in podpornim institucijam. V njem so uvodoma predstavljene različni tipi varovanih območij, nato pa splošen zakonodajni okvir in osnovna logika upravnih postopkov povezanih s posegi v prostor ter podrobna predstavitev 12 pogostih primerov posegov v prostor (npr. novogradnja hleva, obnova tematske poti, gozdna vlaka, rastlinjak, rekonstrukcija objekta kulturne dediščine,…).

E-priročnik je dostopen na: http://www.drustvo-podezelje.si/vodnik-varovanaobmocja