Marjetice

SODELOVANJE JARINE IN S PROJECTA

Zavod za ustvarjanje priložnosti za mlade S in Jarina, Zadruga za razvoj podeželja z.o.o., sta septembra združili moči pri projektu lokalne trajnostne oskrbe s hrano.

Jarina z.o.o. uspešno povezuje javne zavode z lokalnimi kmetovalci in v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije skrbi za trajnostni razvoj podeželja s sistemskim pristopom  »bottom-up« pri ustvarjanju družbene blaginje v lokalnem okolju. V svojo distribucijsko mrežo povezuje prek 100 ponudnikov lokalno pridelanega sadja in zelenjave ter oskrbuje prek 60 šol, vrtcev in domov za starejše občane, upravlja z butično kmečko tržnico v Občini Ivančna Gorica, skrbi za prodajo na premičnih tržnicah v Litiji in Spodnjem Hotiču, ponuja Trajnostne učne programe za šole in vrtce ter druge turistične programe na podeželju v Srcu Slovenije.

S project je inovativen projekt socialnega podjetništva Zavoda za ustvarjanje priložnosti za mlade S. Njegov namen je povezovanje mladih med 18. in 25. letom starosti, ki so predčasno opustili izobraževanje ali po šolanju niso dobili dela, za njih obstaja nevarnost dolgotrajne brezposelnosti in socialne izključenosti in razvoj mladih iz socialno ogroženega okolja, jih v pol leta intenzivnega dela izuriti in razviti v samostojne in motivirane posameznike ter jim najti zaposlitev, spodbujati in omogočanje delovanja znotraj socialnega podjetništva.
Mladi zanesenjaki obeh organizacij so septembra združili moči in pričeli dolgoročno sodelovanje pri oskrbi kuhinje v Steklarni Hrastnik, v kateri je kot pomočnik kuharja zaposlen tudi Jernej, ki je uspešno zaključil drugo generacijo S kuharska akademYa

Oktobra S project pod svoje okrilje prevzema restavracijo Dama v Ajdovščini, novembra pa se v Ljubljani odpira že tretja S restavracija. Jarina bo tako skrbela za tedensko oskrbo kar treh kuhinj z lokalno pridelanimi sadjem in zelenjavo.