Marjetice

Švicarski študenti raziskovali ponudbo lokalne hrane v Ljubljani

Zadruga Jarina je 9. februarja 2017, švicarskim študentom krajinske arhitekture, na primeru kratke oskrbne verige predstavila ponudbo lokalno pridelane hrane v Ljubljani.

Projekte na področju turizma in spodbujanja pridelave izvajajo Turizem Ljubljana in Oddelek za okolje MOL. Eden od primerov je Biotehniški izobraževalni center Ljubljana - BIC Ljubljana, konzorcija biotehniških šol ter Učilna Okusov.

        

Ekskurzija je potekala v okviru seminarja »Urbana hrana«, ki se osredotoča na razumevanje mest skozi hrano - iz vidika njene proizvodnje, kmetijstva, tradicije, kulinarika ipd. in poteka v okviru magistrskega študija na Inštitutu za krajinsko arhitekturo na Švicarski univerzi za znanost in tehnologijo v Zurichu (ETH Zürich).

        

Zadnji dan so namenili raziskovanju ponudbe hrane v Ljubljani in seveda spoznavanju del našega arhitekta Plečnika, pred tem pa so raziskovali naše uspešne zgodbe vse od Prekmurja pa do Primorske. Doris Dobnikar Novak iz oddelka za kakovost v turizmu Turizma Ljubljana je predstavila »Okuse Ljubljane« ter številne druge projekte, ki so pripomogli k današnji turistični ponudbi Ljubljane. Smernice razvoja zapisane v strategiji in cilj MOL po 50% samooskrbnosti s hrano je izpostavila Maruška Markovčič iz sektorja za razvoj podeželja MOL, ter predstavila čebeljo pot in oblikovalski natečaj urbano čebelarstvo. V imenu zadruge Jarina je mag. Vesna Erhart predstavila razvoj ponudbe in povpraševanje po lokalni hrani in Jarinin model oskrbe z lokalno pridelano hrano. Zgodbo hrane v Ljubljani smo zaokrožili z vlogo izobraževalnih inštitucij. Mag. Tjaša Vidrih, ravnateljica višje strokovne šole, je predstavila Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Poudarila je praktično usposabljanje dijakov in študentov pri predelavi živilskih izdelkov, trženju in v gostinstvu, ki poteka v »Kult 316«, »čajnici Primula« in »Učilni okusov«. V slednji študenti in dijaki šol združenih v Konzorcij biotehniških šol Slovenije pridobivajo praktične izkušnje, po zaključku študija pa lahko tu tudi tržijo svoje izdelke, njeno delovanja pa je predstavil njen vodja g. Robert Pečarič.