Marjetice

Varna hrana je pomembna za vse nas

»Varna hrana danes, za zdravo prihodnost« je vodilo letošnjega svetovnega dne varstva hrane, ki ga od leta 2019 obeležujemo 7. junija.

V verigi oskrbe s hrano nas je vključenih kar nekaj akterjev, s skupnim ciljem poskrbeti za varno in kakovostno hrano za potrošnika. Prispevek vsakega izmed nas je izjemno pomemben tako pri vzdrževanju, kakor tudi ohranjanju varnosti hrane, zato sta pazljivost in pa odgovorno ravnanje s hrano še kako pomembni. Izbor hrane ne vpliva samo na naše zdravje, ampak tudi na varstvo planeta in pa živali, s takojšnim ali posrednim dolgotrajnim spreminjanjem ekonomije.


Na mednarodni dan varnosti hrane velja opozoriti na 5 smernic, ki pripomorejo k osveščanju o pomenu prispevka vsakega izmed nas h končnem cilju, ki je k zagotavljanju in oskrbi z varno hrane.

1. Varna hrana - vlade morajo zagotoviti varno in hranljivo hrano za vse

2. Varna rast - kmetje in proizvajalci hrane morajo sprejeti dobre prakse

3. Varnost hrane - nosilci dejavnosti morajo zagotoviti, da je hrana varna za zdravje.

4. Uživanje varne hrane - potrošniki se morajo naučiti prepoznavati zdravo in varno hrano

5. Združitev moči- združimo moči, da prispevamo k varni hrani in dobremu zdravju!