Kolesarka

Začetek projekta ARTISTIC v Trevisu v Italiji

V italijanskem Trevisu je 26. in 27. septembra 2017 potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta ARTISTIC. Vodilni partner Trasferimento tecnologico e innovazione t2i je gostil 27 predstavnikov iz 12 partnerskih inštitucij. S tem se je začel projekt ARTISTIC, v katerega je vključena kot partner tudi zadruga Jarina, tudi dejansko izvajati.

Glavni cilj srečanja je bil obravnavati vse aktivnosti, ki se bodo izvajale v času trajanja projekta. Skupaj so partnerji pregledali delovne pakete, zadolžitve posameznih partnerjev, plan dela in pričakovane rezultate. Med srečanjem so bili zastavljeni ključni dosežki projekta, ki bodo omogočali pregled nad učinkovitostjo izvajanja projekta v vseh regijah, ki so vključene v projekt ARTISTIC. Na srečanju je bila tudi priložnost za prvo spoznavanje med partnerji, ter za deljenje idej in pričakovanj.

Srečanju sta se pridružila tudi predstavnika Interreg Central Europe Joint Secretariat Luca Ferrarese in Christophe Ebermann, ki sta predstavila najpomembenjše programske poudarke v kontekstu celotnega programa. Poudarila sta tudi posamezne vidike upravičenosti stroškov, pravila poročanja, splošno vodenje in pravni vidik, pa tudi način komunikacije med partnerji in navzven s širšo javnostjo. Srečanja se je udeležila še Rita Bertocco z italijanske nacionalne kontaktne točke.

Znanje in pridobljene izkušnje partnerjev bodo zelo pomembne pri prepoznavanju, izboru in valorizaciji najbolj obetavnih elementov nesnovne dediščine v srednji Evropi. V skupinskem delu, ki ga je koordiniral na srečanju vodilni partner, so partnerji projekta ARTISTIC oblikovali skupno vizijo in pričakovan vpliv projekta na celotno programsko območje. Konkretno so se pogovarjali tudi o možnostih in načinih vključitve lokalnih deležnikov v prvem obdobju izvajanja projekta.

Uvodno srečanje partnerjev je potekalo v delovnem vzdušju.