Jabolke

Svetovanje

Jarina velja za pionirja na področju lokalne samooskrbe s hrano na podeželju. V sodelovanju z vodilnim razvojnim partnerjem, Razvojnim centrom Srca Slovenije in drugimi partnerji, večkrat letno organiziramo izobraževanja, različne delavnice in svetovanja za turistične ponudnike, kmetijska gospodarstva, nosilce dopolnilnih dejavnosti idr. Naše strokovnjake odlikuje širok spekter znanja, s poglobljenim znanjem za posamezno strokovno storitev, ki vam jo nudimo.

 

Večnamenskost podeželskega prostora kot priložnost za razvoj

Sistemski pristop:

  • povezovanje različnih ponudnikov (prednosti sodelovanja z zadrugo)
  • mednivojsko komuniciranje
  • sistematično iskanje razvojnih rešitev na kmetijah
  • pristop k identifikaciji ključnih problemov in reševanje le-teh
  • iskanje nišnih priložnosti in formuliranje ciljev
  • izdelava konceptov in kreativno razmišljanje
  • premagovanje ovir za dosego ciljev, sprejemanje ključnih odločitev
  • ocena učinkov in kontrola uspeha.