Marjetice

SORT

V sklopu evropskega projekta SORT (Seniors on Reciprocal Tourism) je Jarina v Kamniku pripravila turistični paket za italijanske goste. Slovenski seniorji pa so preizkusili turistični paket za starejšo generacijo na Madžarskem.