Brošure

Čebelica, od kod in kam

Doživetje na čebelarski kmetiji v Srcu Slovenije; seznanitev s čebelarskim in gozdarskim poklicem, čebelarska malica.

Program je primeren za učence prve, druge triade
Čas trajanja programa: 4 šolske ure
Primerni termini: pomlad, poletje, zgodnja jesen
Lokacija: SRCE SLOVENIJE, Dragovšek
Učenci morajo imeti udobna športna oblačila in primerno obutev.

Vsebina programa:

• Sprejem skupine v Dragovškem in predstavitev programa z napotki za varno in do narave prijazno hojo, pogovor z gozdarjem
• Na poti opazovanje in razgovor o naravi, pokrajini (varstvo narave, kmetijske površine, elementi zemeljskega površja)
• Orientacija po soncu in drugih naravnih znamenjih
• Gozdar seznani učence s pestrostjo drevesnih vrst in podrastja ter njihovimi posebnostmi ob poti, po kateri učenci hodijo
• Seznanitev z delom čebelarja, spoznavanje kranjske čebele (razvoj, deli telesa), predstavitev čebele matice in njenega dela
• Malica (med, domač kruh, čaj z medom), ki jo pripravi čebelar
• Zaznavanje narave z vsemi petimi čutili (vonj, sluh, vid, otip, okus)

Cilji programa:

• Učenec spozna čebelarski in gozdarski poklic ter njun pomen za ohranjanje kulturne dediščine
• Učenec spozna in primerja živa bitja v obiskanem okolju
• Učenec primerja svoj način prehranjevanja z malico pri čebelarju 
• Učenec občuti pomen redne telesne aktivnosti
• Učenec pridobi čut za ohranjanje naravnega okolja
• Učenec se v naravnem okolju orientira

Opomba: V primeru, da ima kdo od učencev alergijo na čebelji pik, naj o tem obvesti spremljevalca ali izvajalca programa.

Cena: 4,10 EUR/osebo. Vključen je celoten program (strokovno vodenje z animacijo, malica, vstopnina). Veljavnost cene do 30. 6. 2014. V ceni je vštet 22% DDV. Na vsakega 15. učenca, je 1 spremljevalec zastonj.

Dodatna ponudba: organizacija prevoza skupin z železniškim prometom in avtobusnim transferjem.  Cena se določi skladno z njegovim izvajalcem in je odvisna od razdalje in števila potnikov.