Brošure

Dežela kozolcev – prvi muzej na prostem s kozolci na svetu

Obisk Dežele kozolcev- prvega muzeja na prostem s kozolci na svetu.

Opis: »Kozolec predstavlja nepremično kulturno dediščino na Slovenskem in pomemben »spomenik« domače tesarske tradicije. V tako različnih oblikah in tako velikem številu ga ne poznajo nikjer
na svetu – s tem predstavlja posebnost v svetovnem merilu.« *

Ciljne skupine: za učence prve, druge in tretje triade
Čas trajanja: 1 – 2 šolski uri
Primerni termini: vse leto
Lokacija: Šentrupert

VSEBINA:

  • Voden skupinski ogled muzeja z animacijo – po dogovoru
  • Sprehod po sprehajalni poti; ogled 19 sušilnih naprav vseh starosti in tipov v naravnem okolju
  • Predstavitev razvoja kozolca od njegove najbolj enostavne oblike (ostrvi) do njegove najbolj zahtevne oblike (toplarja)
  • Predstavitev zgodovinskega razvoja kozolca, gradnje, vzdrževanja in naravne zaščite lesa
  • Ogled Centra za ohranjanje kulturne dediščine (razstava etnološke dediščine s prikazom življenja na podeželju nekoč)

CILJI:
Učenec si krepi zavest o varstvu in ohranjanju bogate lesene
stavbne dediščine na Slovenskem
Učenec občuti pomen celostnega ohranjanja in razvijanja
kulturne dediščine
Učenec primerja sodobno življenje z življenjem nekoč

PONUDBA:
Cena vstopnice: 3,00 EUR/osebo. V ceni je vštet 9,5 % DDV.
Cena vodenega ogleda: 25,00 EUR/skupino.

Veljavnost cene do 30. 6. 2014. V ceni je vštet 22 % DDV. Na vsakega 15. učenca je 1 spremljevalec zastonj.

 

*Štepec, Dušan, 2011: Kozolec na prepihu časa. Simončičev toplar v Bistrici na Dolenjskem. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Dodatna ponudba:

Možnost izvajanja izobraževalne delavnice z obdelavo lesa (po predhodnem dogovoru)                                                    
Organizacija prevoza skupin z železniškim prometom in avtobusnim transferjem.  Cena se določi skladno z njegovim izvajalcem in je odvisna od razdalje in števila potnikov.