Žafran

Dogodivščine v Oglarski deželi

Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine skozi oglarjenje v Srcu Slovenije. Prižig kope, zlaganje kope, risanje z ogljem in oglarska poslastica!

Program je primeren za učence druge in tretje triade
Čas trajanja programa: 3 šolske ure
Primerni termini: zgodnja jesen, pomlad, poletje
Lokacija: SRCE SLOVENIJE, Dole pri Litiji
Učenci morajo imeti udobna športna oblačila in obutev
Program izvaja Mirko Brinovec, nosilec izročila in znanja oglarjenja (vpisan v register nesnovne kulturne dediščine)

Vsebina programa:

• Sprejem skupine pri lovski koči na Dolah pri Litiji, predstavitev programa
• Sprehod po oglarski poti, ki vodi skozi gozd, spoznavanje gozda kot življenjskega prostora, njegovega  
pomena ter različnih drevesnih vrst
• Prihod na kmetijo, oglarska malica
• Predstavitev oglarstva, oglarske dežele in delo oglarja
• Ogled razstave v oglarski koči
• Prižig kope
• Risanje z ogljem
• Sestavljanje lesenih sestavljank
• Priprava lesa in izdelava kope
• Izpolnjevanje učnih listov, ki jih pripravi izvajalec
• Oglarska poslastica (pečen krompir iz žerjavice)
• Razdelitev spominkov učencem


Cilji programa:

• Učenec spozna poklic oglarja
• Učenec se seznani o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine
• Učenec razvije trajnosten, odgovoren odnos do narave
• Učenec izpolni učni list in preveri pridobljeno znanje v Oglarski deželi


Cena: 7,10 EUR/osebo. Vključen je celoten program (vodenje, material, ki ga učenec uporablja, oglarska malica). Veljavnost cene do 30. 6. 2014. V ceni je vštet 22% DDV. Na vsakega 15. učenca, je 1 spremljevalec zastonj. Spremljevalci prejmejo kot spomin tudi oglje za risanje za v šolo.

Dodatna ponudba: organizacija prevoza skupine z železniškim prometom in avtobusnim transferjem.  Cena se določi skladno z njegovim izvajalcem in je odvisna od razdalje in števila potnikov.

Oglar, gospod Mirko Brinovec, je v registru nesnovne kulturne dediščine vpisan kot nosilec izročila in znanja oglarjenja.