Flancati

Na deželi je lepo

Obisk ekološke kmetije v Srcu Slovenije, ki nudi prenočitev na kozolcu! Seznanitev z načinom ekološkega kmetovanja in različnimi opravili na kmetiji.

Program je primeren: za učence prve in druge triade
Čas trajanja programa: 4 šolske ure
Primerni termini: jesen, pomlad, poletje
Lokacija: SRCE SLOVENIJE, ekološka kmetija, Gradišče pri Litiji
Učenci morajo imeti udobna športna oblačila in obutev.

Vsebina programa:

• Sprejem skupine v Zg. Jablanici
• Sprehod po gozdni poti mimo črede burskih koz
• Med potjo se udeleženci programa pogovarjajo o pomenu gozda, varovanju okolja, ugotavljajo prevladujočo drevesno vrsto
• Obisk ekološke kmetije
• Predstavitev ekološkega kmetovanja
• Predstavitev pomembnosti zdravega načina prehranjevanja z vnosom kakovostnih živil, pridelanih na ekološki način
• Pokušina ekoloških pridelkov in izdelkov, malica, ki jo pripravijo na domačiji iz domačih pridelkov (zeliščni namazi, zeliščni čaj)
• Predstavitev možnosti spanja na seniku in organiziranih poletnih taborih
• Družabne igre


Cilji programa:

• Učenec spozna gozd kot pomembno naravno bogastvo
• Učenec spozna različne drevesne vrste, ki ga spremljajo na poti
• Učenec se seznani z načinom ekološkega kmetovanja
• Učenec se seznani s pomenom zdravega načina prehranjevanja in prednostih samooskrbe
• Učenec spozna različna dela na kmetiji
• Učenec spozna živali, ki živijo na kmetiji ter način vzreje le-teh


Cena: 4,60 EUR/osebo. Vključen je celoten program (strokovno vodenje z animacijo, malica, vstopnina). Veljavnost cene do 30. 6. 2014. V ceni je vštet 22% DDV. Na vsakega 15. učenca, je 1 spremljevalec zastonj.


Dodatna ponudba: organizacija prevoza skupin z železniškim prometom in avtobusnim transferjem.  Cena se določi skladno z njegovim izvajalcem in je odvisna od razdalje in števila potnikov.